Låt alla ta del av konst och kultur

Det är enligt FN en grundläggande rättighet för alla att på lika villkor delta och medverka i kulturlivet. Men fortfarande utestängs många människor, bland annat på grund av bristande tillgänglighet i lokaler. Det är något som vi gemensamt måste ändra på, skriver representanter för Kulturrådet, DHR, Handikappförbundet och Lika unika.