Landsbygdsprogram under press

Det svenska landsbygdsprogrammet riskerar att få 7 miljarder kronor mindre under perioden 2014-2020 när EU skär i utgifterna. – Det är allvarligt. Vi förutsätter att regeringen tar ansvar och väljer att tillföra medel motsvarande minst nuvarande budget för programmet. Det behövs minst lika mycket pengar till landsbygden som i dag, om inte mer. Det säger Åse Blombäck, ordförande för organisationen Hela Sverige ska leva.