Kroniskt behov av hyrläkare i Jämtland

Läkarbristen i region Jämtland Härjedalen är akut. På vårdcentralerna i Brunflo och Torvalla finns inga fasta läkare och hälften av läkartjänsterna i Östersund är vakanta. – Vi har nått botten och det finns ingen quick-fix på problemet, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.