Kroniskt behov av hyrläkare i Jämtland

Läkarbristen i region Jämtland Härjedalen är akut. På vårdcentralerna i Brunflo och Torvalla finns inga fasta läkare och hälften av läkartjänsterna i Östersund är vakanta. – Vi har nått botten och det finns ingen quick-fix på problemet, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Under två år skulle behovet av inhyrda läkare fasas ut i region Jämtland Härjedalen. Det beslutade regionfullmäktige efter en turbulent tid då ett tidigare beslut om totalt hyrläkarstopp hade rivits upp. Både regionen och läkarna var överens: inhyrda läkare kostar för mycket och hindrar kontinuiteten i vården. Men de två år då behovet av hyrläkare skulle fasas ut har snart gått och än syns ingen lösning på problemet.

– Läget är om möjligt ännu värre än tidigare. Vi har vårdcentraler som står helt utan läkare och andra som är helt beroende av inhyrda läkare, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Hon beskriver en situation i Östersund där häften av distriktsläkartjänsterna är vakanta. På vårdcentralerna i Brunflo och Torvalla är situationen ännu värre – här finns inga fasta läkare över huvud taget. I Torvalla jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorska, psykolog – men ingen läkare. I Brunflo finns inhyrda läkare som jobbar på tillfälliga kontrakt.

Ett annat exempel är vårdcentralen i Odensala där 2,5 läkartjänster ansvarar för de 10 000-15 000 listade patienterna vilket är omkring 5 000 patienter per läkare. De nationella riktlinjerna säger att 1 500 patienter per heltidsanställd läkare är att rekommendera.

– Arbetsbördan är tre gånger så stor som den borde vara. De få läkarna som finns drar ett väldigt stort lass, säger hon.

– Vi har nått botten och det finns ingen quick-fix på problemet, säger Sara Sehlstedt.

För att vända trenden pekar hon på behovet av att utbilda fler distriktsläkare och erbjuda sådana arbetsvillkor att läkare vill komma och arbeta och bosätta sig i regionen.

Men läkarbristen är inte bara en verklighet i Jämtland och Härjedalen utan finns i stora delar av landet.

I december riktade läkarföreningarna i Norrland en särskild uppmaning till landstingspolitiker att agera. Läkarbristen i Norrland är akut på många ställen och ingen lösning är ännu synlig.

”Nu är det hög tid att skapa en gemensam plan och satsning på primärvården för att vända utvecklingen annars får vi rödmarkera distriktsläkare i Norrland på listan för akut utrotningshotade arter”, skriver läkarföreningarna i uppropet.

Ann-Marie Johansson, ordförande i regionstyrelsen i Jämtland Härjedalen, säger att politikerna inte nått hela vägen fram.

– Vi har inte lyckats, kan vi konstatera. Vi tittar bland annat på hur vi kan öka kompetensen hos den personal vi har, säger hon.

– Den här situationen med ett ökande behov av inhyrda läkare var något vi ville undvika, säger hon.

För att lösa problemet krävs ett nationellt samarbete och fler utbildade distriktsläkare, säger Ann-Marie Johansson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV