Kraftverk i Västra Götaland anmält för miljöbrott

Den ideella organisationen Älvräddarna har polisanmält Bosgårdens vattenkraftverk i Rolfsån för miljöbrott. Kraftverket följer inte villkoren gällande fiskvägar, menar organisationen.