Konst för Umeälvens överlevnad

Verk med rödlistade svampar, porträtt av människor och natur samt ätbara växter. Det är några av resultaten av workshopen Survival kit Umeå som nyligen hölls i Tärnamo. Nio konstnärer från Lettland och Västerbotten gjorde konst utifrån sociala, ekologiska, ekonomiska, kulturella och politiska frågor kring Umeälven.