Karlstad bygger hållbart

Väster om centrala Karlstad planeras en ny stadsdel med miljö- och naturprofil. Naturen ska skyddas och bli en del av området. Andra prioriteringar är bra kollektivtrafik och samarbeten med exploatörerna för hållbara lösningar.