Intersektionalitet en fråga för omställningsrörelsen

Genus och miljö är ett område som ofta tas upp, eftersom män statistiskt sett har betydligt större negativ påverkan på klimat och miljö än kvinnor. Men det är mer än kön som avgör när man tittar på beteendeförändringar, menar två forskare från Lunds universitet.