Hur tänker en klimatskeptiker?

”Vi har kunskap om farorna men vi förtränger dem och ändrar inte vårt levnadssätt”, skriver Heléne Wiberg.