Höga halter miljögifter i sik

Efter provtagningar i Vättern går nu länsstyrelserna gemensamt ut med att dioxinhalterna i fiskarten sik är högre än vad som är tillåtet för livsmedel.