Höga halter miljögifter i sik

Efter provtagningar i Vättern går nu länsstyrelserna gemensamt ut med att dioxinhalterna i fiskarten sik är högre än vad som är tillåtet för livsmedel.

Under 2013 gjordes provtagningar på sik i Vättern av Livsmedelsverket för att mäta halterna av dioxiner och PCB i fisken. Efter analys av proverna går nu länsstyrelserna ut med information till yrkesfiskare i området att fisken har högre halter av dioxiner än vad som är tillåtet. Men det är inget formellt beslut om fiskestopp av arten.

– Det är inte ett beslut i den bemärkelsen utan en restriktion. Efter samråd med alla länsstyrelserna runt Vättern och Vänern har vi gjort en gemensam skrivelse så att samma information går ut till alla berörda. Det är inget fiskestopp rent teoretiskt, men i praktiken blir det så i och med att det inte finns någon egenkontroll av sik i dag, säger Linus Andersson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen Västra Götaland.

Då halterna av dioxiner överstiger de gränsvärden för livsmedel som är tillåtna inom EU får inte siken säljas och konsumeras. Den som för ut sik på marknaden måste försäkra sig om att kunna visa att fiskens dioxinhalt är lägre än gränsvärdet vilket i praktiken blir ett indirekt stopp för fisket då provtagningarna är dyra. Samma restriktioner har gällt för sik fångad i Vänern sedan några år tillbaka. Pontus Elvingsson, statsinspektör på Livsmedelsverket, förklarar att det inte innebär att halterna av miljögifter plötsligt ökat i Vättern då det rör sig om miljögifter som är långlivade. Däremot görs prover i förhållande till hur stort det kommersiella fisket är och fisket av sik i Vänern har varit betydligt större än i Vättern och därför har fler prover gjorts i Vänern.

Konsumtion av fisk med höga halter dioxiner kan ge olika konsekvenser.

– Bland annat kan immunsystemet hos foster påverkas och även hjärnans utveckling som pågår upp till 25 års ålder. Tvärtemot vad som sägs kan man helt enkelt bli dum av att äta fisk, säger Pontus Elvingsson.

När det gäller vissa fiskarter är Sverige undantagna från EU:s gränsvärden. Fisk som exempelvis lax får säljas på den svenska marknaden, men inte exporteras, trots att dioxinhalterna överstiger gränsvärdena. Sik omfattas däremot inte av det undantaget. Men kostrekommendationerna är oberoende av att halterna är olika höga.

– Oavsett om det är över eller under de gränsvärden som är satta är det lika farligt för människan med en lång konsumtion av mat med miljögifter. Något som även påverkar kommande generationer. Gränsvärdet är ett trubbigt instrument för påverkan på nästa generation eller barn och ungdomar, men det har betydelse för exporten av livsmedel, säger Elvingsson.

Gällande miljögifter i fiskarter som är undantagna EU:s gränsvärden finns ingen övre gräns satt i Sverige. Utan Livsmedelsverket utgår från de värden som framkommer vid provtagningar när de gör sina kostrekommendationer.

– Rätt få portioner behövs för att man ska överskrida våra kostrekommendationer per år. Därför uppmanar vi exempelvis förskolor och skolor att inte alls servera fet fisk från Östersjön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV