Hemslöjd del av hållbar livsstil

Tack vare ett projekt om hemslöjd kan de boende i ekobyn Suderbyn söder om Visby numera bygga staket av pil och ta vara på lokal fårull som annars skulle eldas upp. Nu hoppas de lära sig fler tekniker som kan göra dem mer självförsörjande.