Hemslöjd del av hållbar livsstil

Tack vare ett projekt om hemslöjd kan de boende i ekobyn Suderbyn söder om Visby numera bygga staket av pil och ta vara på lokal fårull som annars skulle eldas upp. Nu hoppas de lära sig fler tekniker som kan göra dem mer självförsörjande.

Projektet Traditionell kunskap för en modern hållbar livsstil startade i februari förra året i ett samarbete mellan Suderbyn, Miljöverkstaden Merkurius i Visby och Gotlands läns hemslöjdsförening.

– Hemslöjd ses numera som en hobby och något gammaldags, men vi ville titta på hur dessa tekniker kan användas i praktiken. Vilken relevans har egentligen dessa tekniker för en modern hållbar livsstil? var frågan vi utgick ifrån. Processen är en del av vårt arbete med att leva mer hållbart, säger Steven Porter från Suderbyn.

Ett av syftena med att satsa på hemslöjd är att ta tillvara jordens resurser på ett hållbart sätt. På Gotland tas till exempel bara omkring 30 procent av den fårull som produceras tillvara. Resten eldas upp.

– Vi får hela tiden erbjudanden om att ta emot ull, nästan mer än vi klarar. Den kan användas som isolering men det är bra att lära sig ordentligt att ta vara på den, säger Steven Porter.

Projektet inleddes med ett seminarium om hur hantverkskunskaper kan bidra till en hållbar livsstil och vilka tekniker som kunde vara lämpligast för ekobyn och omställningsrörelsen. Därefter beslöt de inblandade att fokusera på trä och ull.

I maj och juni hölls en två veckor lång kurs om trä där deltagarna bland annat fick tälja smörknivar och skedar och bygga staket. De lärde sig om kniven som verktyg och gick en promenad i den egna skogen för att identifiera de olika trädslagen och hur de kan användas. Några av deltagarna var på tillfälligt besök på ekobyn genom ett internationellt utbyte och tog sedan med sig sina nyvunna kunskaper hem till andra länder.

I oktober hölls en kurs om gotländsk ull. Där handlade det till exempel om att spinna, karda och tova kuddar, hattar och väskor. Nu funderar ekobyn på att skaffa egna får och kanske sälja föremål som tillverkas av ullen.

Projektet avslutades med en utvärdering och en rapport. En artikel om arbetet ska spridas till andra ekobyar i Östersjöområdet. Det som gjorts hittills kan ses som ett förarbete och nu är förhoppningen att kunna genomföra ett större projekt. Andra material som kan vara aktuella att ta tillvara lokalt är till exempel lera och sten.

– Kurserna var bara två veckor långa. Det är inte så lång tid för att lära sig sådana här tekniker, säger Jesús Pacheco Justo från Suderbyn.

På sikt hoppas ekobyn hålla egna kurser i att leva hållbart där hantverk kan bli en viktig del.

Deltagarna har varit mer än nöjda med kurserna.

– Folk här är riktigt glada över de nya teknikerna. Kursen hade en stor effekt på dem och de var verkligen intresserade. Det har varit fantastiskt att få lära sig hantverket, säger Jesús Pacheco Justo.

Steven Porter betonar att hemslöjden även är intressant när det gäller dess effekter på välmående.

– Slöjden har känslomässiga fördelar som att den gör en mindful och får en att varva ner. Att bara sitta och tälja på en liten träbit ger en fin känsla, att sitta tillsammans, använda händerna och inte säga så mycket. Det påverkade deltagarna på ett sätt som de kanske inte hade förväntat sig och var väldigt lugnande. Att hålla en produkt i sin hand och se konkret vad man har jobbat med.

– Det är som en meditation, tillägger Jesús Pacheco Justo.

Steven Porter tycker att det är skönt att få arbeta praktiskt eftersom han annars sitter mycket på kontoret. Många boende på Suderbyn har en universitetsutbildning bakom sig, men få har kunskaper om praktiskt arbete eller hantverk. Detta kan leda till ett beroende av att köpa varor och tjänster istället för att själva skapa eller reparera.

Steven Porter berättar att flera deltagare fortsatt att tälja efter kursens slut, och att det gett oväntade effekter att lära sig mer om råvarorna och hur de fungerar. Genom arbetet har deltagarna lärt sig saker om trä som de har nytta av när de ska bygga. Till exempel vilka träslag som är lämpliga för olika ändamål, som att pil är bra för att bygga staket.

Och ju mer tyngd som läggs på hantverk, till exempel i skolan, desto mer värderar människor den tid som lagts på att tillverka något. Då köper folk hellre saker som håller, tror de alla tre.

– När människor lär sig ett hantverk blir de mer kritiska gentemot marknaden när de köper nya produkter. Projektet får många konsekvenser. För mig handlar det om att förändra tankesätt. Normalt går folk till affären för att köpa möbler. Efter det här kanske de tänker ”kanske kan jag göra ett bord av trä från min egen skog”, säger Jesús Pacheco Justo.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV