Hbtq-personer organiserar sig för asylrätt

Det är svårt för asylsökande hbtq-personer att få uppehållstillstånd i Sverige. Nätverket Newcomers ger stöd i asylprocessen och möjligheten att organisera sig med andra i samma situation. Nu finns det även en grupp i Gävle som träffas varje vecka.