Hållbar framtid utan tillväxt

Ett nytt forskningsprojekt ifrågasätter tillväxt som en självklarhet i framtiden. Nu ska forskare ta fram olika scenarier för hur en hållbar utveckling utan tillväxt kan se ut.