Gruvdrift utmanas genom konsten

Prospekteringen av nya gruvor i norra Sverige håller på att bli en gemensam fråga för miljöintresserade i hela landet. Nu har fem konstnärer och filmare valt att skildra användandet av naturresurser i foto, film och fotografiskt tryck.