Gruvdrift kan få tillstånd trots brist på konsultation

Flera områden runt om i landet påverkas av ansökningar för gruvdrift. I Gävle kommun finns ingen erfarenhet av gruvdrift och kommunen ska ge Bergsstaten sina synpunkter på Wiking Minerals ansökan om bearbetningskoncession. Enligt veckans debattörer uppmanar tjänstemännen byborna själva att samla in mer fakta gällande vatten, mark, natur- och kulturvärden, samt att skriva en egen erinran till Bergsstaten. Den 19 april tas beslutet.