Glesbygdsbutiker kan få statligt stöd

Många butiker i glesbygd har en osäker framtid. Därför föreslås nu ett långsiktigt statligt stöd till de mest hotade lanthandlarna. Organisationen Hela Sverige ska leva är försiktigt positiv men menar att mer behövs för att stärka butikernas framtid.