Glesbygdsbutiker kan få statligt stöd

Många butiker i glesbygd har en osäker framtid. Därför föreslås nu ett långsiktigt statligt stöd till de mest hotade lanthandlarna. Organisationen Hela Sverige ska leva är försiktigt positiv men menar att mer behövs för att stärka butikernas framtid.

Under en tioårsperiod har nästan var fjärde dagligvarubutik försvunnit i glesbygdsområden med låg tillgänglighet till tätorter. Många butiksägare överväger att lägga ner sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet och låg omsättning. Allt fler människor i glesbygd får allt längre avstånd till närmaste serviceställe. Det är dagens verklighet för många människor och företagare på landsbygden. Därför föreslås nu ett ekonomiskt stöd av den statliga utredningen Service i glesbygd, som undersökt villkoren för service i särskilt utsatta glesbygdsområden. Omkring 350 dagligvarubutiker fanns i Sverige år 2012 och utredningen räknar med att mellan 160 och 200 butiker ska kunna ta del av stödet.

– Det är absolut ett steg i rätt riktning även om det är en liten pusselbit för lanthandlarna. Många faktorer spelar in i att situationen ser ut som den gör, säger Bosse Lönnqvist, projektledare inom riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Det föreslagna stödet ska kunna ges i två nivåer. Utredningen fastslår även att stödet ska ges kontinuerligt och tidsobegränsat.

– Ofta kan liknande ersättning gälla för ett år men här föreslås en långsiktighet vilket är bra.

En av de andra faktorerna som spelar in på lanthandlares situation är enligt Bosse Lönnqvist inköpspriserna som är högre för enskilda butiksägare på glesbygden än för stora matvarukedjor. Han berättar att Hela Sverige ska leva för ett och ett halvt år sedan gick ut med en enkät till ungefär 700 butiker på landsbygden. Huvudfrågan var om lanthandlarna var intresserade av att bilda en förening för att då kunna pressa ner inköpspriserna och få till gemensamma avtal för butiksägare i utsatta områden.

– Vi hade från början en tanke om en riksförening, men en handlare som exempelvis har sin affär i Skåne kanske inte har möjlighet att resa till andra delar av landet för att gå på ett möte. Därför tror vi i dag att regionala föreningar är det som känns aktuellt och meningsfullt.

Vad som kommer hända med det stöd som utredningen föreslagit återstår att se.

– Utredningen är i princip ett förslag som nu går ut på remiss. Vi är en av många remissinstanser. Sedan är det upp till riksdag och regering att ta det slutgiltiga beslutet, säger Bosse Lönnqvist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV