Generositet, tillit och samarbetsförmåga

Gåvoförgreningens medlemmar ger efter förmåga och får efter behov. I Småland byggs just nu ett nytt ekonomiskt system, baserat på helt andra saker än pengar.