”Frågan om Stornorrland måste behandlas i allmänna val”

Ointresse, okunskap och oförmåga att inse att det också norröver råder olika regionala förutsättningar ligger bakom förslaget att slå ihop länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland menar Hela Sverige ska leva Jämtlands län.