”Frågan om Stornorrland måste behandlas i allmänna val”

Ointresse, okunskap och oförmåga att inse att det också norröver råder olika regionala förutsättningar ligger bakom förslaget att slå ihop länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland menar Hela Sverige ska leva Jämtlands län.

Det är inget litet uppdrag som Indelningskommittén fått om att ”Föreslå en läns- och landstingsindelning för hela landet som medför bestående fördelar”. Framförallt är det inget oviktigt uppdrag. Sveriges karta, såsom vi känner den, ska ritas om utan att vi som berörs är delaktiga.

Indelningskommittén består av två personer. Deras arbete syftar till att bland annat skapa en ”bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande”. Nyligen presenterade denna kommitté ett förslag på en ny Sverigekarta. Detta resulterade i sex regioner varav en omfattar det diffusa området Stornorrland. Detta ska tydligen vara ett sätt att skapa så kallade ”jämnstarka regioner”.

För oss som verkar för att hela Sverige ska leva och för att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett var vi bor klingar ordet ”Stornorrland” inte särskilt väl. Ett annat begrepp för denna nya, föreslagna region som länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ämnas tillhöra om Indelningskommittén får sin vilja igenom, menar vi lika gärna skulle vara ”Halva Sverige”. För det är resultatet. Halva landet klumpas ihop. Parametern avstånd tas inte hänsyn till alls av Indelningskommittén. Är inte det anmärkningsvärt så säg? Det är 100 mil mellan Funäsdalen och Pajala, alltså lika långt som mellan Härnösand och Malmö. Skillnaden är att ingen skulle komma på tanken att lägga samman Härnösand och Malmö i samma region. De flesta förstår absurditeten i att slå ihop halva landet i sydlig riktning då de regionala skillnaderna är alltför stora. Men när det gäller norra Sverige finns inget annat än ointresse, okunskap och oförmåga att inse att det också norröver råder olika regionala förutsättningar.

Det är ett faktum att Jämtlands län inte är särskilt rikt på varken pengar eller invånare. Men det är också ett faktum att exempelvis Ragunda kommun i just Jämtland skulle kunna vara en av Sveriges tveklöst rikaste kommuner, i alla fall om återbäringen av vattenkraften skulle se ut som den gör i Norge. Istället är samma kommun en av landets fattigaste och får inte sällan höra hur tärande den är på den svenska statskassan. Spelar detta någon roll? Ja, det gör det. För först exploateras norra Sverige, sedan hamnar pengarna söderöver. Därefter ses vi som tärande, vilket kräver statligt arbete för att hantera situationen. Ett sätt blir då att slå ihop allt till ett enda ”Stornorrland”. Och hur görs då det? Jo, genom att inte på något vis ta hänsyn till vad befolkningen tycker i frågan. Bristen på demokrati, delaktighet, inflytande och lokal förankring är total.

För oss inom Hela Sverige ska leva Jämtlands län, som är en partipolitiskt obunden förening, ser vi det som ett oerhört stort problem att det inte finns en arena för medborgarna att diskutera frågan om regionindelning. Än mindre finns möjlighet att påverka utfallet på demokratisk grund och den politiska likgiltigheten är uppenbar. Frågan om regionsammanslagning behöver rent lagstiftningsmässigt inte lyftas bland medborgarna, men vi anser att den politiska lämpligheten starkt bör ifrågasättas om att frångå den folkliga opinionens uttryck när det gäller vår framtid. Vi i Hela Sverige ska leva Jämtlands län vill att medborgarna ska ges möjlighet till inflytande och menar att frågan om ska Stornorrland behandlas i allmänna val. Vi uppmanar alla som håller med oss om att regionprocessen ska beslutas i demokratisk ordning att gå med i vårt upprop: www.stoppastornorrland.nu!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV