Forskningspengar hamnar i storstäderna

De etablerade universiteten får drygt 90 procent av de statliga medlen för att bedriva forskning. Samtidigt går 75 procent av pengarna till storstadsregionerna. Det är problematiskt för de mindre städerna som både mister forskningsmöjligheter och studenter.