Förening vill rädda kalkbruk

Strå kalkbruk var tidigare en av Salas största arbetsgivare men hotas nu av rivning. I dag är platsen farlig och förbjuden att vistas på men lockar ändå både graffitimålare och fotografer. Föreningen Låt Strå vill nu utveckla kalkbruket till en mötesplats för olika åldrar och kulturer.