Förebyggande insatser kan minska antalet självmord

Fler än hälften av alla som begår självmord i Sverige varje år är inte i kontakt med vården tiden innan de dör. Kanske ville de inte ha hjälp. Eller kanske ville de det, men visste inte vem de skulle prata med. Alla som söker vård får inte heller den hjälp de behöver. De senaste 20 åren har vårdplatserna inom slutenvården minskat med 70 procent enligt en rapport från OECD.