Folkmusik över alla gränser

Trots flera musikengagemang, liv på olika orter och varsina yrkesliv ger folkmusikduon Erika och Cecilia ut sin första skiva på åtta år, Polska till Vendelsjön. Snart deltar de på Oktoberstämman i Uppsala.