Flera organisationer kräver slamstopp

Fosfortillförseln till jordbruket från slam är försumbar. Men halterna av tungmetaller är höga, det menar initiativet Ren åker ren mat som därför anser att all slamspridning borde förbjudas.