Finanssektorn ska bli dubbelt så grön

I dag är det svårt för konsumenter att välja hållbara fonder, obligationer och lån. Det ska det nya projektet Dubbelt så grön råda bot på.