Finanssektorn ska bli dubbelt så grön

I dag är det svårt för konsumenter att välja hållbara fonder, obligationer och lån. Det ska det nya projektet Dubbelt så grön råda bot på.

Naturskyddsföreningen ska, tillsammans med bland andra forskare och banker, ta fram nya finansiella produkter som ökar både det hållbara sparandet och utlåningen till miljöinvesteringar. Därav projektets namn, Dubbelt så grön.

Målet är att det ska bli lättare för konsumenterna att hitta gröna alternativ som gynnar en hållbar utveckling. Till exempel kan det handla om att välja bort investeringar i oljeutvinning eller kolkraft till förmån för satsningar på solpaneler eller energieffektiva hus. 2013 hade de svenska hushållen totalt 9 000 miljarder kronor i sparkapital enligt SCB, så visst spelar det roll hur pengarna investeras.

– I dag är det väldigt svårt att få insyn i vad mina pengar gör när jag sover och jag kan inte styra över det. Genom projektet hoppas vi att man ska kunna få ett grönt sparkonto eller ett grönt lån, eller belöna dem som gör gröna saker med pengarna de själva lånar så att allt hjälps åt att styra åt rätt håll.

Det säger Eva Eiderström, chef på Naturskyddsföreningens avdelning Handla miljövänligt. Hon tror att konsumentmakt är viktigt för att sätta press och skynda på utvecklingen hos både politiker och kommersiella aktörer.

– I dag kan konsumenter inte spegla sitt intresse för en hållbar utveckling eftersom produkterna saknas, eller för att det är svårt att veta vad som finns. Vi ska göra det tydligare för konsumenten på det här området.

Projektgruppens första uppgift är att undersöka vilka hållbara finansiella produkter som redan finns utomlands och i Sverige och vilka som skulle behövas. Bland annat ska de titta på Gröna lån och obligationer, som Landets Fria tidigare skrivit om, där kommuner får finansiering till klimatsmarta projekt.

Parterna ska också ta reda på konsumenters inställning och sedan utveckla och lansera egna hållbara finansiella produkter. Det kan till exempel handla om inlånings- och utlåningskonton med större insyn eller nya former för så kallad crowdfunding eller gräsrotsfinansiering, där de som vill stödja ett specifikt projekt kan ge bidrag eller investera i förväg.

– Jag upplever att våra partners i projektet förstår att frågan är viktig för konsumenterna och vill lära sig mer men att de har svårt att nå ut med de bra produkter som de redan har i sitt utbud. De ser att det finns en efterfrågan som de i dag inte kan tillfredsställa, säger Eva Eiderström.

Bland aktörerna i projektet finns både storbanker och mindre banker med ett tydligare fokus på miljöfrågor, som Ekobanken och Jak medlemsbank.

– Nischbankerna har en viktig kompetens och roll men de kan inte vara de enda som kan tillfredsställa detta. Vi vill att konsumenter ska kunna hitta bra produkter även hos vanliga banker.

Tanken på att främja hållbara finansiella produkter har funnits ända sedan Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval lanserades 1989. Då var dock frågan inte så aktuell i Sverige och föreningen satsade på andra områden. Men de senaste åren har det hänt en hel del och för ungefär fem år sedan miljömärktes de första försäkringarna, berättar Eva Eiderström.

– I praktiken är en försäkring en finansiell produkt. Du betalar in premier som ligger och väntar tills någon drabbas av en skada. För att få märkningen ställer vi dels krav på skaderegleringen och dels krav på att pengarna ska förvaltas enligt samma policy som vi har för vårt eget kapital.

Försäkringsbolagen ska undvika placeringar i vapen, alkohol, tobak, pornografi, kolkraft, kärnkraft och uran samt företag som kränker mänskliga rättigheter. Istället ska de gynna företag som är branschledande på miljöfronten, till exempel inom återvinning eller energieffektivisering.

Föreningen har jobbat vidare med andra mer hållbara finansiella tjänster och bland annat publicerat rapporten Sparande för en bättre miljö. I höstas beviljade Västra Götalandsregionen finansiering till Dubbelt så grön.

Projektet inleddes med ett seminarium 9 mars på Handelshögskolan i Göteborg på temat Hur kan finanssektorn bidra till en hållbar utveckling? Andra seminariet den 5 april på Handelshögskolan i Stockholm handlade om miljömärkt sparande och pengar som miljöinsats. Under de två år som projektet pågår ska det släppas delrapporter och hållas seminarier löpande, så att erfarenheterna är öppna för alla att ta del av.

En viktig uppgift för projektgruppen blir att se hur begreppet ”hållbart” kan definieras när det gäller finansiella produkter och att utveckla ett system för att bedöma och kvalitetssäkra produkterna.

– Jag tror att vi behöver hitta en definition av vad som är grönt, som är gemensam för alla. Det försvårar både för bankerna och konsumenterna när det inte går att jämföra produkterna. Vi har tagit på oss att göra kriterier, vilket ingen annan har gjort tidigare. Jag tror inte att det blir lätt men vi kastar oss in i utmaningen, säger Eva Eiderström.

Information om projektet Dubbelt så grön, Naturskyddsföreningens arbete med hållbara finanser samt video från seminariet 9 mars finns på

www.naturskyddsforeningen.se/finans.

Rapporten Sparande för en bättre miljö finns på www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporte…

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV