Film ska minska kalhyggen

Att kalhugga är i dag den vanligaste metoden att avverka skog. Men det finns andra sätt. En ny film ska sprida kunskap om alternativa skogsbruksmetoder.