Feministisk tidskrift av och för alla

Fetthat, funkofobi och kroppshår. Det är några av ämnena som kommer att tas upp i nästa nummer av den feministiska tidskriften Verkligheter, som just fått en ny redaktion.