Feministisk tidskrift av och för alla

Fetthat, funkofobi och kroppshår. Det är några av ämnena som kommer att tas upp i nästa nummer av den feministiska tidskriften Verkligheter, som just fått en ny redaktion.

Tidningen ges ut av Genusföreningen vid Uppsala universitet i ett samarbete med studieförbundet Sensus och har sedan starten i juni 2014 gett olika perspektiv på genus och feminism. Verkligheter varvar bidrag från genusforskare med material av personer som just upptäckt genusfrågor och etablerade skribenter med folk som aldrig har blivit publicerade förut. Den innehåller allt från tunga akademiska artiklar till poesi och humor, foton och illustrationer – allt som går att återge i tryck. Och den görs så lättillgänglig som möjligt genom att den både delas ut gratis med hjälp av sponsring, och läggs ut på webben.

– Den ska vara av alla, för alla, säger Daniella Dagher.

Hon är en av medlemmarna i den nya redaktionen, som tänker fortsätta i ungefär samma spår som grundarna. Gruppen som just tagit över består av åtta personer. Alla är studenter vid Uppsala universitet, alla definierar sig som kvinnor och alla är i 20–25-årsåldern. Mångfalden är inte så stor i gruppen, vilket de har diskuterat.

– Jag är den enda som är icke-vit och vi har inte en jättestor bredd när det gäller funktionalitet. Det är lite tråkigt, absolut, men eftersom tidningen byggs på bidrag hindrar det inte oss. Vi är väldigt måna om att olika perspektiv ska synas i tidningen, säger Daniella Dagher.

Redaktionsmedlemmarna pluggar olika ämnen men har intresset för genusfrågor gemensamt – liksom att de alla saknar journalistisk erfarenhet.

– Det är lite av grejen med tidningen. Vi vet inte hur man gör men vi lär oss efter hand och förhoppningsvis blir det bra, säger Matilda Granberg.

Att hon ville vara med i redaktionen beror på att hon alltid har varit intresserad av att skriva och är nyfiken på hur redaktionellt arbete går till.

– Jag tycker att tidskriftsformatet är väldigt spännande. Det är mer konkret än texter på internet, som försvinner snabbt. Att tidningen ges ut av Genusföreningen passade perfekt för min del.

Troligen kommer hon främst att bidra med poesi och annan skönlitteratur till Verkligheter, medan Daniella Dagher tecknar och målar så det ligger nära till hands att göra illustrationer för tidskriften. Hon vill också intervjua ledaren för det feministiska partiet i Libanon, som är positiv till att medverka.

– Jag har varit väldigt intresserad av feminism länge och politiskt aktiv i olika föreningar. Verkligheter är spännande eftersom alla får vara med och skriva, annars kan det ofta bli elitistiskt när man ska skriva om feminism, säger Daniella Dagher.

Målet är att tidskriften ska intressera både den som är insatt i feminism och genusfrågor, och den som är ny på ämnet.

– I och med att vi vill ha med många olika sätt att angripa temat hoppas vi att läsarna får nya perspektiv och lär sig något nytt, säger Matilda Granberg.

– Och att man som läsare funderar på sin egen roll när det gäller att upprätthålla exempelvis heteronormen, vithetsnormen eller fetthat, att man får en tankeställare, tillägger Daniella Dagher.

Båda menar att det finns ett behov av mer kunskap om feministiska frågor i Sverige. Inte minst med tanke på den tidvis högervridna debatt som väckts av det ökade antalet flyktingar till Sverige de senaste månaderna.

– Jag tror att det är viktigt att få in det intersektionella perspektivet. Feminismen har så många plan, som etnicitet, kön och klass, säger Daniella Dagher.

– Precis, vi behöver visa att feminism inte är en sak utan något mycket bredare, tillägger Matilda Granberg.

De hoppas också att fler ska ställa sig bakom feminismens ideal.

– Vi är ju med i Genusföreningen och är inte rädda för att kalla oss feminister, men bland mina vänner och kollegor upplever jag fortfarande att det finns en okunskap kring vad det innebär, säger Daniella Dagher.

Den nya redaktionens första nummer har temat Corpus – som är latin för ”kroppen”. Numret ska ta upp perspektiv som privilegier, representation och normer i form av ämnen som transfobi och träningshets. Hur ser människor på sina egna och andras kroppar?

Redaktionen valde kroppen som tema eftersom det dels är något som alla har erfarenhet av, och dels innefattar många spännande frågor, både på individ- och samhällsnivå.

– Kroppen är ganska konkret och alla har en relation till den. Samtidigt kan det bli väldigt politiskt. Det finns många sätt att ta sig an kroppen ur ett feministiskt perspektiv, säger Matilda Granberg.

Vem som helst är välkommen att skicka in texter eller bilder till nästa nummer fram till den 11 januari och behöver inte ha någon koppling till universitetet. Temanumret om kroppen kommer under våren. Läs mer på tidskriftenverkligheter.wordpress.com eller Verkligheters sida på Facebook.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV