EU påverkar oss

Politiken i Bryssel fattar beslut om strategier som ska utveckla Europa – men det är hos oss i lokalsamhället som verkstaden sker! Därför är det viktigt att vi på gräsrotsnivå gör våra röster hörda och visar vilket Europa vi vill ha. Det skriver Hela Sverige ska levas två ordföranden.