EU-migranternas tidning fortsätter att växa

Ett år efter starten säljs gatutidningen Dik manusch av flera hundra EU-migranter och andra utsatta personer på ett 15-tal orter runt om i landet. – Vi får ofta återkoppling från försäljare som har kunnat åka hem till Rumänien och betala vård, skolgång eller jordbruksredskap, berättar Helen Hugosson Strandemo, en av tidningens grundare och redaktörer.