”Djur” eller ”människa” – en fråga om makt

Forskaren Ann-Sofie Lönngren vill problematisera människans relation till andra djur och drar paralleller till andra diskriminerade grupper som kvinnor och judar. Hennes studier har bland annat visat att de människor som förvandlas till djur i modern nordisk litteratur ofta är romer.