”Det finns en stor rädsla för det avvikande”

Heteronormativa strukturer gör att hbtq-personer har sämre hälsa än heteros. I mötet med vården känner sig många kränkta och förtroendet för myndigheter är ofta lågt. RFSL i Gävle jobbar för att skapa queera frizoner i länet.