Byggnads: Alla tjänar på en jämställd byggbransch

Attityden att kvinnor inte är lika bra lämpade som män att arbeta på byggen är vanlig. Det är bedrövligt att det år 2016 ska vara svårt för kvinnor att få jobb i byggbranschen, skriver Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.