Byggnads: Alla tjänar på en jämställd byggbransch

Attityden att kvinnor inte är lika bra lämpade som män att arbeta på byggen är vanlig. Det är bedrövligt att det år 2016 ska vara svårt för kvinnor att få jobb i byggbranschen, skriver Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

För några veckor sedan skrev tidningen Byggnadsarbetaren om Sofie, en 25-årig kvinna med yrkesbevis och erfarenhet som plåtslagare, men som gått arbetslös i över i ett år. Detta trots att branschen skriker efter folk. Sofie hade fått höra alla möjliga och omöjliga ursäkter från arbetsgivarna till varför de inte kunde anställa henne – allt från att de inte hade några omklädningsrum för kvinnor till att hon nog inte skulle trivas för att det jobbade mest gubbar på arbetsplatsen.

Sofie har tröttnat och överväger nu att lämna byggbranschen och utbilda sig till lärare istället. Det är ett stort nederlag för byggindustrin varje gång en kvinna väljer bort oss. Oavsett om det är som i Sofies fall – att hon inte får en rättvis chans – eller för att de helt inte känner sig välkomna och jämlika i den machokultur som råder på en del byggarbetsplatser.

För så här enkelt är det: vi står inför en byggboom. Då behöver vi hela befolkningen till vår bransch, inte bara halva. Men i dag är endast en procent av medlemmarna i Byggnads är kvinnor och vi har som mål att öka andelen kvinnor i medlemskåren till minst fem procent fram till 2022.

Men för att detta ska bli verklighet måste inte bara kulturen på byggarbetsplatserna förbättras och bli mer välkomnande. Byggföretagen måste dra sitt strå till stacken och börja rekrytera på kompetens, inte på kön. Det är bedrövligt att det år 2016 ska vara svårt för kvinnor att få jobb i byggbranschen trots att hjulen snurrar. Det är ett problem som hänger ihop med förlegade attityder och inte sällan börjar det redan på utbildningarna.

För det Sofie upplevt stämmer tyvärr med de undersökningar vi själva gjort i kampanjen stoppamachokulturen.nu. Där har vi sett att hälften av alla byggnadsarbetare upplever att bristen på jämställdhet är ett problem för branschen. Det är mycket vanligt med könsdiskriminerande språk ute på byggarbetsplatserna och jargongen är ofta hård. Och det är såklart inte bara kvinnor som drabbas. Även många män säger att de mår dåligt av detta och önskar att arbetsklimatet var annorlunda.

Jag beklagar det Sofie har varit med om, och hoppas att hon i alla fall känner att vi i Byggnads står bakom henne till 100 procent om hon väljer att jobba vidare som plåtslagare. Vi satsar stenhårt på att utbilda jämställdhetsansvariga och kompetensutveckla våra medlemmar för att klimatet på byggarbetsplatserna ska bli välkomnande för alla. Vi har ett kvinnligt nätverk – Näta! – som gör ett fantastiskt jobb tillsammans med våra kvinnliga medlemmar.

Vi i Byggnads har påbörjat ett stort arbete för att få till en förändring. Byggbranschen efterfrågar arbetskraft och då kan vi inte vända halva befolkningen ryggen. Kvinnorna behövs och byggföretagen måste ta sig i kragen och börja anställa tjejer. Det här duger inte. Alla kommer tjäna på en jämställd byggbransch.

Johan Lindholm är förbundsordförande för fackförbundet Byggnads.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV