Brist på specialistvård efter sexuella övergrepp

Specialistmottagningar för sexuella övergrepp finns bara på ett fåtal sjukhus i landet. De allra flesta utsatta hänvisas till akutmottagningar eller vårdcentraler där kompetensen skiftar. Nationella riktlinjer för landstingens vård efter sexuellt våld saknas.