Brist på specialistvård efter sexuella övergrepp

Specialistmottagningar för sexuella övergrepp finns bara på ett fåtal sjukhus i landet. De allra flesta utsatta hänvisas till akutmottagningar eller vårdcentraler där kompetensen skiftar. Nationella riktlinjer för landstingens vård efter sexuellt våld saknas.

Sexuellt våld och sexuella övergrepp är inte en regional företeelse, det förekommer i hela landet. Men vården som de utsatta möts av varierar.

– Det ser otroligt olika ut, mycket av specialistvården är centrerad till de stora sjukhusen. All medicinsk personal borde kunna hantera sexuellt våld och sexuella övergrepp, men så ser det tyvärr inte ut, säger Olga Persson, förbundssekreterare på Sveriges kvinno- och tjejjourer, SKR.

I Stockholm startades den första akutmottagningen för våldtagna 2005. Även i Uppsala och Göteborg finns specialiserade kliniker. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna öppnades alldeles nyligen en mottagning med en kurator, gynekolog och barnmorska. Det är ett pilotprojekt som sträcker sig över ett år. I Lund finns ett liknande upplägg.

– Alla har inte egna mottagningar, men alla jobbar numera med den här frågan. Som jag uppfattar det har det skett en stor utveckling i vården under de senaste åren, säger Åsa Witkowski som är verksamhetschef för Nationellt centrum för kvinnofrids patientverksamhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Borde det finnas fler specialistmottagningar?

– Det är inget krav och det viktigaste är att personalen har kompetens så att den känner sig trygg att möta patienten. Det behöver inte alltid vara bra att ha en ansvarig expert, för vad händer om just den inte kan vara på plats? säger Åsa Witkowski.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, tog 2008 fram en handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter sexuella övergrepp. Guiden går bland annat igenom hur undersökning och provtagning ska göras och rättsintyg skrivas. Till NCK:s mottagning på Akademiska sjukhuset kan även den som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete och som behöver råd vända sig.

– Innan dess hade sjukvården större problem, men nu tycker jag att det verkar som att det finns rutiner som följs, säger Åsa Witkowski.

Olga Persson på SKR håller med om att det har blivit bättre.

– Min bild är att NCK:s handbok har fått stort genomslag i det akuta mottagandet. Men uppföljningen brister ofta. Vi förespråkar att det ska finnas tillgängliga och gratis stödsamtal.

Hur vården efter sexuella övergrepp ser ut över landet är svårt att få en heltäckande bild av. Landstingen är sina egna och i dag saknas nationella direktiv.

– Det finns ingen sådan sammanställning, och det finns inte heller någon enhetlig form, säger Bert Jernberg, ansvarig för kvinnofridsfrågor på Sveriges kommuner och landsting.

Men Olga Persson menar att det åtminstone skulle behövas nationella riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska fråga personer om utsatthet för både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. I dag ligger ansvaret på den utsatta som själv måste ta initiativ till att berätta. Socialstyrelsen fick 2011 i uppdrag av regeringen att ta fram en sådan vägledning. Men ännu har inte det slutgiltiga resultatet kommit.

– Det är oacceptabelt att det tar så lång tid. SKR:s erfarenhet är att frågar man inte explicit om sexuella övergrepp så kommer det inte fram. Vården måste kunna fråga och dessutom hantera svaren, säger Olga Persson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV