Blekinge har flest tillgängliga bussar

Det är stor skillnad mellan länen när det gäller hur tillgänglig kollektivtrafiken är. Blekinge län har 83 procent tillgängliga bussar medan motsvarande siffra för Västerbottens län är 13 procent. ”Det ska inte bero på var man bor, vilken möjlighet man har att resa”, säger Karin Åslund, utredare på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.