Biltrafiken största källan till mikroplaster

Bildäck står för den största mängden utsläpp av mikroplaster i miljön. Granulat från konstgräsmattor och syntetkläder är andra stora källor. Det visar en ny undersökning från Svenska miljöinstitutet, IVL.