Bilder på krig vill ge hopp om fred

Utställningen Making peace belyser hur miljö, rättvisa och demokrati är förutsättningarna för varaktig fred. Målet är att inge hopp och inspirera besökarna att göra skillnad.