Berättelser från Bergslagen blir teatralisk tidsresa

År 2070 kommer Ljusnarsbergs kommun att utraderas på grund av avfolkning, enligt Dagens samhälle. Konstgruppen The non existent center vill ifrågasätta den prognosen och gestaltar nu den fullständiga berättelsen om Ljusnarsbergs kommun och resten av världen.