Aquaponics kan ge vatten på stadsodlingarnas kvarn

Ett nytt initiativ ska introducera aquaponics till stadsodling i Sverige. Sweden urban farms (SUF) söker nu investerare för att skapa ett kunskapscentrum som ska fungera som en fysisk samlingsplats för att öka intresset för lokal matförsörjning.