Aquaponics kan ge vatten på stadsodlingarnas kvarn

Ett nytt initiativ ska introducera aquaponics till stadsodling i Sverige. Sweden urban farms (SUF) söker nu investerare för att skapa ett kunskapscentrum som ska fungera som en fysisk samlingsplats för att öka intresset för lokal matförsörjning.

De två initiativtagarna, Maria Svennbeck och Sanya Falkenstrand, har båda en bakgrund inom permakultur. De ser i första hand projektet som nödvändigt ur matsäkerhetssynpunkt för att återta livsmedelsproduktionen till det lokala och regionala planet och skapa hållbara jordbruk.

– Historiskt sett har det varit viktigt att kunna dryga ut sin inkomst med egenodlade grödor vid en ihållande recession. Här blir staden extra utsatt. Lika viktigt är det att vi tar vårt sociala och miljömässiga ansvar då vi i dag utan tvekan utnyttjar andra länders resurser och billiga arbetskraft för vår matförsörjning, säger Maria Svennbeck.

Hittills har projektet fått mest positiv respons från privata finansiärer.

– Dessvärre har det varit lite trögt att få gehör från lokala politiker, i varje fall här i Stockholm som är vår bas. Vi har bland annat mötts av kommentarer som ”men varför vill ni odla mat i stan, vad ska det vara bra för?”

En stor utmaning för staden är att fånga in näringsämnen i ett lokalt kretslopp. SUF vill med alla verksamheter samlade på ett och samma ställe visa upp ett helhetsperspektiv där alla grenar föder varandra.

På den första urbana farmen planeras kafé, kvartersbutik, aquaponicsodlingar, kurslokaler och eventuellt ett samarbete med en restaurang.

– Har vi en uteplats kan vi bygga ett växthus och visa hur vi kan odla året om med smarta lågteknologiska lösningar. Vi kan då även ha landbaserade permakulturodlingar, jordverkstad, eventuellt höns och andra mindre djur, berättar Maria Svennbeck.

Men det handlar lika mycket om vilka som ska vara med i projektet som vad man ska göra där. Sweden urban farms ska också handla om utbildning och utveckling.

– För oss är det dock oerhört viktigt att få in alla delar i detta projektet, alla ska få plats. Vi vill till exempel öppna upp för ungdomar att praktisera hos oss och på så vis lära sig ett yrke som de senare kan få jobb inom, eller till och med skapa sina egna jobb! Skolbarnen får lära sig att odla hos oss och får därmed större förståelse för var deras mat kommer ifrån. Konstnärer ska få en kontaktyta till allmänheten där till exempel besökarna blir konstnärer och konstnärerna blir betraktare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV