Alla vinner på integration på landsbygden

Personer som är födda utanför Norden är underrepresenterade utanför storstäderna samtidigt som många kommuner har mycket att tjäna på att locka fler att bo och jobba på landsbygden. ”Ett av de största hinder som jag har upptäckt är att många inte förstår vilken möjlighet och resurs utrikes födda är. I Norrland är vi beroende av ökad invandring”, säger Lovisa Carneland, ordförande i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp.