Alla får odla i nätbaserat närodlingsprojekt

I maj lanseras det första pilotprojektet av Min farm i Jämtland. Projektet går ut på att konsumenten bygger upp sin virtuella gård genom en plattform på nätet och köper in sig på allt från grönsaksodlingar och fruktträd till ägg och djuruppfödning på närliggande gårdar. Den nya internetbaserade odlingsmodellen knyter producent till konsument och har potential att ändra våra konsumtionsmönster.