Radar – Nyhet

Växande städer drivkraft för hållbara innovationer

Förtätning, trafikstockningar och plötsliga avbrott i vattenförbrukningen är tre områden som driver fram nya idéer inom urban hållbarhet. Några av dem presenterades på Rise innovationsdag på Lindholmen i tisdags.