Radar – Nyhet

Två göteborgare i regeringens klimatpolitiska råd

När regeringen presenterade medlemmarna i det nya klimatpolitiska rådet fanns två göteborgsnamn med: Åsa Löfgren och Tomas Kåberger, verksamma vid Göteborgs universitet respektive Chalmers.

 

Den 1 januari 2018 inleds arbetet för den nya myndigheten Klimatpolitiska rådet, som är en del i det klimatpolitiska ramverk som riksdagen fattade beslut om under 2017. Rådets uppgift är att utvärdera hur regeringens politik är förenlig med de nationella klimatmålen.

Bland de åtta ledamöterna finns två göteborgare: Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, och Åsa Löfgren, docent och lektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.

– Det kommer att bli fantastiskt spännande att följa svensk klimatpolitik som ledamot i det klimatpolitiska rådet.

Riksdagen har satt upp ett mycket ambitiöst klimatmål för Sverige att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och målet kommer att kräva stora omställningar i samhället de kommande 25 åren, säger Åsa Löfgren i en intervju på Göteborgs universitets hemsida.

Förutom det klimatpolitiska rådet innefattar ramverket också nya klimatmål och den nya klimatlagen.

Syftet med ramverket är enligt regeringens hemsida ”att skapa ordning och reda i klimatpolitiken”.


Andra artiklar inom Syre Göteborg

Glöd – Ledare

Lokalt engagemang förtjänar att tas på allvar

Radar – Nyhet

Nybyggen ska minska bristen på studentbostäder

Bostadsbristen är ett ständigt gissel för studenter som vill rota sig i Göteborg. Många tvingas…

Radar – Nyhet

Sociala normer påverkar vårt miljöbeteende

Metoder baserade på tävlingar har intensiv men kortvarig effekt, sociala normer kan däremot ha en…

Radar – Nyhet

Lånecyklarna ska bli fler

Trafiknämnden har beslutat om hur framtidens hyrcykelsystem i Göteborg ska se ut. Det ska bli…

Radar – Nyhet

Friska djur avlivas på Borås djurpark

I veckan har SVT Nyheter väst rapporterat om hur friska djur avlivas på Borås djurpark.…

Radar – Nyhet

Ska ta krafttag mot antisemitism

Göteborgs stad måste ta tag i problemet med antisemitism, beslutade kommunstyrelsen på sitt möte i…

Glöd – Debatt

Rädda Kortedala bibliotek